Producent - PLASTMAL Polska
Biuro: 04-667 Warszawa, ul.Trakt Lubelski 360 A
tel.: 022 812 60 96 • tel./fax: 022 812 72 79
www.motorlife.pl • biuro@plastmal.com.pl
MOTOR-LIFE Professional
MOTOR-LIFE 3 Professional
MOTOR-LIFE 6 Professional
MOTOR-LIFE 7 Professional
MOTOR-LIFE 8 Professional
MOTOR-LIFE 9 Professional
MOTOR-LIFE 10 Professional
MOTOR-LIFE 11 Professional
MOTOR-LIFE 20 Professional
 
CZYM JEST MOTOR-LIFE PROFESSIONAL ?
MOTOR-LIFE to najnowsze dzieło inżynierii molekularnej. Formuła środka została opracowana w laboratoriach wojskowych zgodnie z normami technologii militarnej. MOTOR-LIFE uszlachetnia i chroni powierzchnie metalowe przy pomocy stałego impregnowanego wiązania molekularnego (siatka molekularna). MOTOR-LIFE modyfikuje właściwości powierzchni trących i zdecydowanie zwiększa trwałość warstwy granicznej (smarnej) na powierzchni metali podlegających tarciu. Zwiększona warstwa graniczna w wyniku powstałego wiązania molekularnego jest odporna na działanie wysokich temperatur oraz dużych obciążeń mechanicznych (ekstremalne tarcie). MOTOR-LIFE zawiera syntetyczne komponenty bazowe, dodatki przeciwdziałające zużyciu, antyutleniacze, związki przeznaczone do pracy w ekstremalnych ciśnieniach oraz naturalny system antykorozyjny. MOTOR-LIFE nie zawiera ciał stałych, PTFE (Teflon), rozpuszczalników, metali, dwusiarczku molibdenu, grafitu i nie wymaga wstrząśnięcia przed użyciem. MOTOR-LIFE jest także bezpieczny, nietoksyczny i niepalny.

JAK DZIAŁA OLEJ (BEZ POŁĄCZENIA Z MOTOR-LIFE PROFESSIONAL)
Większość olei przemysłowych omywa i pokrywa powierzchnie poddane obciążeniom w celu wytworzenia warstewki oleju o wystarczającej grubości, wytwarzającej za pośrednictwem siły tarcia i wynikowego ciepła warunki, w których formowane są zbitki kilku molekuł, wchłaniane następnie w wyniku przyciągania fizycznego (nie chemicznego) na współpracujące ze sobą powierzchnie obrotowe. Stan taki sprowadza się do nieimpregnującej warstewki, która zapewnia smarowanie części metalowych jedynie przy stałym obiegu oleju. W warunkach braku stałego smarowania, może to zwiększyć naprężenia plastyczne na obszarach powierzchni współpracujących cechujących się nierównościami. Stan taki jest szczególnie krytyczny podczas zimnych i gorących startów i w ekstremalnych warunkach eksploatacji. Jest to okres czasu, gdy dla zmniejszenia zużycia w tych krytycznych obszarach styku zasadnicze znaczenie ma stałe, impregnowane smarowanie. Oleje przemysłowe potrafią także przyciągać i przytrzymywać w płynnej zawiesinie zanieczyszczenia, które mogą pośredniczyć pomiędzy wchłoniętymi molekułami a olejem, tworząc smaropodobny związek, który może zestalić się i osadzić wewnątrz części poddanych precyzyjnej obróbce. Może to zmniejszyć swobodny przepływ oleju przez kanały dopływu oleju i główny przewód olejowy, powodując zwiększone tarcie, wytwarzanie ciepła i utlenianie, a w wyniku tego zwiększone zużycie części i większe potrzeby w zakresie konserwacji.

JAK DZIAŁA MOTOR-LIFE PROFESSIONAL (W POŁĄCZENIU Z OLEJEM)
MOTOR-LIFE chroni powierzchnie metalowe przy pomocy impregnowanego wiązania molekularnego, które nie zmienia żadnych tolerancji poddanych precyzyjnie obróbce wewnętrznych części urządzeń mechanicznych. Występowanie impregnowanego wiązania molekularnego oznacza, że pomiędzy MOTOR-LIFE a strukturą molekularną metalu zachodzi chemiczna reakcja w wyniku tarcia i obciążenia, w wyniku czego MOTOR-LIFE łączy się z metalem, stając się potem częścią samego metalu. Gdy MOTOR-LIFE staje się częścią metalu, sztywność powierzchni oraz mikroporów metalu (nie twardość metalu) zostają radykalnie wzmocnione. W wyniku tego struktura molekularna metalu staje się sztywniejsza i stale nasmarowana, przez co zostaje wzmocniona. Wiązanie molekularne utworzone w wyniku połączenia MOTOR-LIFE z metalem powoduje, że powierzchnie poddane coraz silniejszym obciążeniom pracują bardziej efektywnie, generując mniej ciepła i powodując mniejsze zużycie w obrębie wszystkich punktów tarcia wewnątrz urządzenia mechanicznego. Wytworzona struktura molekularna jest odporna na działanie wysokich temperatur.
W niskich temperaturach dochodzących do -35°C, MOTOR-LIFE będzie nadal smarował i chronił metal, ponieważ wiązanie molekularne, które zostało wcześniej zaimpregnowane wewnątrz struktury molekularnej metalu, powoduje, że podzespoły pozostają stale nasmarowane na poziomie molekularnym, bez pozostawiania warstewki, która w zwykłym przypadku zgęstniałaby i częściowo lub całkowicie się zestaliła.

Firma PLASTMAL uprzejmie informuje, że jest jedynym producentem i dystrybutorem uszlachetniacza metalu MOTOR LIFE PROFESSIONAL i produktów smarnych MOTOR LIFE PROFESSIONAL i dystrybucję z wszystkimi odbiorcami (w tym duże zakłady i kopalnie) prowadzi bezpośrednio, bez udziału jakichkolwiek firm pośredniczących.
Nadmieniamy, że nasze wyroby są chronione na obszarze Unii Europejskiej zastrzeżonym znakiem towarowym MOTOR LIFE, wyróżniającym produkty smarne nowej generacji, jedyne w swoim rodzaju, wytwarzane według unikatowej technologii.
Polityka i Misja firmy PLASTMAL     polski